Cosul de cumparaturi este gol

Definitii:

"Companie" - Continental Consulting SRL, Global Biz Group IFN SRL si Global Biz SRL

"Clientul" - persoanele care acceseaza site-ul www.totalconvert.ro 

1) In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, Regulament care impune un set unic de reguli in materia protectiei datelor cu caracter personal, CLIENTUL a luat la cunostinta prevederile tuturor regulamentelor sus mentionate.

2) Date cu caracter personal: In functie de tipurile de servicii si produse achizitionate, tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii de catre COMPANIE sunt: Numele si Prenumele; Adresa de domiciliu, adresa de corespondenta; Numar de telefon; Adresa de e-mail; Cod numeric personal sau seria si numarul actului de identitate.

3) Natura si scopul prelucrarii: COMPANIA solicita date cu caracter personal in urmatoarele situatii: intocmirea chitantelor, dispozitiilor de plata/incasare; Rezervari/ achizitii de catre CLIENTI  de produse /servicii , Evidenta persoanelor ce acceseaza serviciile COMPANIEI ,  date statistice –conform normelor legale de functionare, servicii de comunicatii electronice ; COMPANIA preia datele cu caracter personal avand temei legal, contractual sau pe baza de consimtamant; datele cu caracter personal colectate de catre COMPANIE sunt prelucrate in baza prevederilor legale de functionare a societatilor comerciale , a normelor de autorizare si a unor proceduri interne de lucru; COMPANIA nu a efectuat, nu efectueaza si nu va efectua schimburi de baze de date de e-mail.

4) Prelucrarea datelor: COMPANIA proceseaza datele cu caracter personal susmentionate, in sediul central din București, Sector 6, Str. Alexandru Ivasiuc nr. 10A, precum si in sediile secundare din Bucuresti - Bdul Camil Ressu nr 4, Calea Grivitei nr 140, Bdul Iuliu Maniu nr 51, strada Glinka nr 12 ; CLIENTUL este si va ramane proprietarul datelor cu caracter personal oferite. COMPANIA nu isi va schimba locatiile fizice de prelucrare a datelor cu caracter personal fara a informa CLIENTUL despre astfel de modificari cu cel putin 3 luni calendaristice inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari.

5) Stocarea se face pe suport hartie si /sau suport electronic in cadrul COMPANIEI.- parolat.

6) Durata prelucrarii: datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe duratele de timp impuse de conditiile in care acestea au fost colectate: pana la incetarea Contractelor; pana la expirarea termenelor legale de arhivare a documentelor.

7) Obligatiile COMPANIEI referitoare la datele cu caracter personal: de a prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata; de a colecta datele personale in scopuri determinate, legitime; de a garanta ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale; de a notifica CLIENTUL despre orice violare a datelor cu caracter personal in termen de 24 de ore de la data la care a luat la cunostinta de existenta acesteia si de a colabora cu autoritatea de reglementare in domeniu pentru investigarea cauzelor care au condus la crearea incidentului; de a distruge datele cu caracter personal care au iesit de sub incidenta legiilor referitoare la arhivarea documentelor legale, a datelor furnizate prin formulare de contact a caror subiect ori cerere se considera a fi solutionate. In functie de modul de stocare a acestor date, fizic ori electronic se vor alege mijloace care sa garanteze imposibilitatea recuperarii datelor de catre terte persoane.

8) Drepturile si obligatiile CLIENTULUI  referitoare la datele cu caracter personal: CLIENTUL are obligatia de a informa COMPANIA cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau sterse la prelucrarea lor de catre COMPANIE. Drepturile CLIENTULUI sunt: dreptul la informare, de a cunoaste scopul pentru care este efectuata colectarea datelor cu caracter personal; dreptul de rectificare a datelor transmise; dreptul de opozitie asupra prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara; dreptul de a nu face obiectul unor decizii automatizate cu efect juridic; dreptul de stergere a datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege; dreptul de portabilitate a datelor.